Activista

Activista

(20 euros trimestrals.)

Soci que s’involucra de ple en el projecte i pot decidir i participar en totes les activitats que s’hi facin.