Filosofia i ideari

Sostenible, consum ètic, territori i proximitat

Des de l’espai apostem per un consum ètic i de proximitat amb productes de temporada i de quilòmetre zero. Creiem que una economia i un model de vida més sostenible és possible.

Defensant l’autodeterminació dels pobles

Els pobles, com a subjecte, tenen dret a la seva emancipació si així ho volen. És per això que des de La Soll apostem per l’autodeterminació de tots els pobles.

Cooperatiu, canvi social i a favor de l’economia social

Des de l’espai apostem per sistemes econòmics alternatius al capitalisme que siguin més justos i socials per a les classes treballadores. Creiem que una de les vies a seguir per aconseguir el canvi social és el cooperativisme.

Feminista

Des de La Soll creiem que el feminisme és l’única manera d’aconseguir l’emancipació i l’apoderament de les dones i abolir el sistema patriarcal. Combatre el sistema patriarcal també ens permetrà tenir unes relacions més lliures i sense imposicions.

Assembleari, inclusiu, transparent i de pensament crític

La Soll creiem que la manera més inclusiva i transparent de prendre les decisions és mitjançant el model assembleari, estimulant d’aquesta manera la participació activa de totes les persones implicades en el projecte i despertar el seu pensament crític.

Antifeixista

Dins l’espai no es tolerarà cap tipus d’actitud racista o feixista. Apostem per un model social igualitari sense cap tipus de discriminació i per això cal acabar amb aquestes actituds.